Selet

I lokalområdet Torino, benævnes Selet ofte som Italiens svar på franske Telemecanique. Det er naturligvis en kraftig overdrivelse, men Selet har et rigtigt godt navn i Italien, samt et meget stort produktprogram.
I de senere år er eksporten steget støt i takt med, at distributionsnettet er blevet udviddet.

Leveringsprogram:

  • Induktive følere
  • Kapacitive følere
  • Encodere
  • Fotoceller
  • Joystick
  • Tællere
  • Tryk og drejeknapper